مجله مطالعات نوین در علوم زیستی و سلامت 2021-05-03T13:35:32+04:30

مجله مطالعات نوین در علوم زیستی و سلامت با درجه علمی تخصصی منتشر می‌شود. رسالت این مجله انتشار یافته‌‌های علمی جدید، به چالش کشیدن نظریه­‌ها، شناساندن راهکارها و روش‌های جدید، تبادل اطلاعات علمی بین پژوهشگران و تقویت نهضت تولید علم در حوزه‌های مختلف علوم زیستی و سلامت می‌باشد.